VE.Direct icke-inverterande fjärrstyrd på/av-kabel

Artikelnummer ASS030550310.

Syfte och funktion

Använd denna kabel för att fjärrstyra modellerna BlueSolar- och SmartSolar MPPT-laddkontroller.

Observera att det inte är nödvändigt att använda den här kabeln på de större SmartSolar-modellerna eftersom de har en inbyggd fjärrstyrd på/av-terminal.

Laddaren aktiveras när signalen på kabeln är hög. Laddaren avaktiveras när källsignalen blir låg eller lämnas fritt flytande.

Observera att en VE.Direct-port endast kan användas för ett ändamål. När du använder denna kabel är det inte möjligt att använda VE.Direct-porten för något annat syfte. Såsom att ansluta till en GX-enhet, eller till exempel en VE.Direct Bluetooth Smart-dongel på en BlueSolar-laddare.

Konfiguration

Observera att alla modeller som har en belastningsutgång (75/10, 75/15, 100/15 och 100/20) behöver den här inställningen för att konfigureras, använd VictronConnect för att ändra den här inställningen.

För alla andra modeller är det inte nödvändigt att ändra några inställningar eftersom deras VE.Direct RX-stift är inställda på fjärrstyrd på/av från fabriken.

Specifikation

  • Maximal ingångsspänning: 70 V
  • Minsta ingångsspänning som behövs för att slå på: cirka 6 V
  • Nivå för att stänga av: ingångsspänningen måste vara mindre än 1 V eller måste vara fritt flytande

Använda med en VE.Buss eller Mini BMS

Exempel på schemat som visar hur kabeln kopplas in mellan VE.Buss-BMS och en solcellsladdare: alt-text

Last updated: 7/1/2019, 2:25:12 PM