VEConfigure

Waarschuwing

VEConfigure is een krachtig instrument en is bedoeld voor gebruik door ingenieurs, installateurs en verdelers, opgeleid door Victron. Diens gebruik mag niet uitgeprobeerd worden door systeemeigenaars en -gebruikers.

Het configureren van onze omvormer/acculader, zoals Multi en Quattro, vereist zowel opleiding als ervaring. We bieden geen rechtstreekse ondersteuning aan niet-opgeleide personen die een configuratie uitvoeren.

Plaats steeds alle firmware, VEConfigure en Assistants in de actuele versie.

Firmware-updateaanwijzingen bevinden zich hier.

VEConfigure en de Assistants zullen automatisch controleren op updates bij het openen van de toepassing met een internetverbinding.

Inleiding en vereisten

Start door deze stapsgewijze educatieve video te bekijken:

VEConfigure wordt gebruikt om onze acculaders op te laden, evenals omvormer/acculaders die een VE.Bus-communicatiepoort hebben:

 • Phoenix acculader
 • MultiPlus (inclusief Compact)
 • MultiPlus-II
 • MultiGrid
 • Quattro
 • EasySolar (enkel de omvormer/acculadermodule, gebruik VictronConnect om diens MPPT zonne-acculaderfunctie te configureren)
 • EasySolar-II
 • Phoenix omvormer met een VE.Bus-poort

alt-text

Het verbinden van het toestel met uw computer vereist een MK3-USB. Het gaat tussen de VE.Bus-poort op de omvormer/acculader en een USB-stroom op uw computer. U kan ook de voordien geleverde MK2-USB gebruiken. Er is geen nadeel verbonden aan het gebruik van een MK2-USB voor configuratie.

U zal ook een rechte RJ45 UTP-kabel nodig hebben. Ook gekend als Ethernet-patch of LAN-kabels. Gebruik een industrieel gemaakte kabel. Met de hand geplooide kabels brengen vaak problemen met zich mee. Zelfs wanneer een met de hand geplooide kabel voor een computernetwerk werkt, is het wellicht niet van voldoende kwaliteit om Victron-producten te verbinden.

De VEConfigure-instrumenten zijn enkel beschikbaar voor Windows. Voor Mac is er een (niet officieel ondersteunde) instructies beschikbaar.

Om te communiceren moet het Victron-toestel voorzien zijn van het correcte voltage.

Product Spanning Vereist
Acculaders AC
Multi/Quattro Ofwel AC of DC
Multi Compact DC
omvormers DC

VEConfigure kan gedownload worden via https://www.victronenergy.com/support-and-downloads/software.

Ga, met de software, geïnstalleerd en open, en met stroom op het toestel, naar “Poortselectie” -> “Com Poort” en selecteer “Auto detect”. Als dit niet lukt kan een poort manueel geselecteerd worden.

Eens de verbinding gemaakt is, laadt het programma de informatie op van het verbonden toestel en gaat het automatisch naar de eerste tab, “Algemene” instellingen.

Legacy-versies

Gebruik de opgehouden VEConfigure 1 voor:

 1. 14xx100.HEX tot 14xx118.HEX (Phoenix-acculaders)
 2. Alle 15xxxxxx.HEX (Phoenix Multis/omvormers)
 3. 17xx100>HEX tot 17xx129.HEX (Phoenix-Multis/omvormers)

U kan de softwareversie, ie HEX-nummer, vinden op het witte etiket op de microprocessor op PCB-regelaar in het toestel.

Merk op dat u dan een MK2-USB moet gebruiken. De MK3-USB mag niet gebruikt worden met die legacy-producten en firmware-versies.

Gebruik de huidige normale versie, VEConfigure 3, voor alle nieuwer versies.

Demo-modus Menu-optie: “Namaakdoel met volledige opties”

U kan meer over VEConfigure leren via de menu-optie: “Namaakdoel met volledige opties”. Deze optie staat u toe een “namaakdoel”, dat een echt systeem simuleert, op te laden. U kan dan wat spelen met de instellingen/opties.

Er is een keuze aan namaakdoelen:

alt-text

Eens u op OK klikt, komt u bij het hoofdscherm van VEConfigure:

alt-text

Daar u een namaakdoel gebruikt, kan u spelen met verschillende instellingen om VEConfigure te leren kennen. Wanneer u de functie van een specifieke instelling niet kent of meer wilt te weten komen over elke instelling, bestaat er een handige manier om “Wat is dit? (Ctrl+H)” optie in het Helpmenu te gebruiken en te klikken op de instelling waarover u informatie wenst.

alt-text

Haal Instellingen

Gebruik deze opdracht om de huidige instellingen van het toestel op te roepen.

Deze actie wordt automatisch uitgevoerd wanneer een toestel verbonden wordt. Wanneer u echter onzeker bent over wijzigingen die u uitgevoerd heeft en u de instellingen nog niet verzonden heeft en u wenst dat de instellingen de waarden in het toestel opnieuw weergeven, kan u deze opdracht gebruiken om de instellingen van het toestel opnieuw te lezen.

Verzend Instellingen

Alle instellingen worden naar het toestel verzonden via de MK3. Deze actie wordt vereist om mogelijke wijzigingen, uitgevoerd in de instellingen, te verwezenlijken. Tot deze toets ingedrukt is, zullen de gemaakte instellingen en wijzigingen niet op het toestel staan.

De gebruiker wordt herinnerd met een dialoogvakje om te bepalen of al dan niet alle instellingen verzonden worden of enkel de gewijzigde.

Opmerking: Bij het gebruik van een systeem met meerdere toestellen (bv. parallel, verdeeld of 3-fasig) bij het werken met VEConfigure, moet het opgestart worden van binnen VE.Bus Quick Configure of VE.Bus System Configurator. Dit zal het mogelijk maken een verdere dialoogoptie 'verzenden naar?' in te stellen naar waar de instellingen te verzenden (i.e. naar welke van de verbonden toestellen).

Instellingen Bewaren, Opladen en Exporteren

Het is het beste om een kopie van de instellingen te bewaren mochten ze verloren gaan uit het VE.Bus-toestel (bv. tijdens een firmware-update).

Dit kan uitgevoerd worden vanuit het bestandmenu:

alt-text

Er zijn twee opties, en beide moeten uitgevoerd worden, u kan een herlaadbaar .VSC-bestand bewaren. Dit bestand kan geopend worden door VEConfigure.

U kan ook een .txt-bestand Exporteren en bewaren, hetgeen de instellingen leesbaar maakt voor een mens in elke teksteditor.

alt-text

Algemene instellingen

alt-text

 1. Instelling systeemfrequentie
 2. Maximale walstroominstelling (wordt overschreven door afstandsbediening-schakelbord, indien verbonden)
 3. Dynamische stroombeperker - Instelling voor gebruik met “kleine” generator
 4. Externe stroomsensor
 5. Batterijmonitor

Verklaring

 1. Verandert de instelling van de outputfrequentie voor de omvormer.
 2. Deze instelling is enkel actief wanneer geen systeemschakelbord geïnstalleerd werd. Houd tevens nummer 3 in gedachten!
 3. Wanneer een omvormer-generator gebruikt wordt, zoals de HONDA EU-reeks, zal de walstroominstelling dynamisch verminderd worden (volgend op een periode van laag stroomverbruik) om te compenseren voor de motorreactietijd wanneer hogere ladingen geactiveerd worden.
 4. Dit is voor gebruik met de Multiplus-II externe stroomsensor.
 5. Het inschakelen van de VE.Bus-batterijmonitor kan ook veel kenmerken inschakelen die een Laadstatus (SOC) gebruiken zoals generator start/stop.

Roosterinstellingen

alt-text

 1. Code Landrooster
 2. Stel de gevoeligheid van frequentiemeting in.
 3. Stroombeperkingen waarbij feedbackrelais opent/sluit. De acculader stopt ook aan een lagere limiet.
 4. UPS-functie bepaalt of de Multi kritisch van de distortie moet zijn in de toevoer-spanningsvorm.

Verklaring

 1. Roostercode
 2. Deze instelling wordt gebruikt om aan te duiden of het voor de inputfrequentie nodig is om exact 50 of 60 Hz te zijn. Dit is een instelling die voornamelijk gebruikt wordt in combinatie met generatoren (snelheid kan niet steeds stabiel zijn) om te beletten dat de Multi de inputaanvoer verwerpt
 3. Dit zijn de grenzen waaraan het toestel de aanvoer zal aanvaarden of verwerpen. Wanneer de invoerstroom onder de ingestelde waarde van de lagere limiet valt, zal de acculaderoutput verlaagd worden naar het minimum om verdere vermindering van de stroom te beletten.
 4. Wanneer de functie geschrapt wordt, activeert dit automatisch de functie die belet dat de lagere stroomlimiet overschreden wordt met zwaar opstart elektrisch vermogen! (voordien geëtiketteerd “Sta toevloedstroom toe”)

Omvormerinstellingen

alt-text

 1. Om outputstroom van omvormer in te stellen
 2. Gebruikt om de functionaliteit van de interne aardingsrelais in te schakelen/uit te schakelen. Verbinding tussen N en PE tijdens omvormerwerking.
 3. Om het lage batterijstroomniveau in te stellen waarbij de omvormer uitschakelt
 4. Om de stroom in te stellen waarbij de omvormer opnieuw opstart na uitschakeling bij lage stroom.
 5. Om de stroom in te stellen waarbij de omvormer een waarschuwingslicht en signaal vóór uitschakeling start.
 6. Veiligheidskenmerk
 7. Energiebesparende instelling om vermogen te sparen wanneer er geen beduidende elektrisch vermogen getrokken wordt uit de omvormer.
 8. Activeert PowerAssist-functie.
 9. De boostfactor is het piekvermogen, geleverd door de omvormer wanneer de walstroomlimiet overschreden wordt bij de opstart van zwaar elektrisch vermogen.
 10. Uitschakeling op Laadstatus (SOC)

Verklaring

 1. Dit is normaal gezien 230 Vac.
 2. De aardingsrelais is nuttig wanneer een aardingslekonderbreker deel uitmaakt van de installatie. Wanneer de interne overdrachtschakelaar open is (omvormermodus) wordt de Neutraal van de omvormer verbonden met PE. Wanneer de overdrachtschakelaar sluit (AC input wordt overgedragen naar de ) wordt de Neutraal eerst ontkoppeld van PE. Waarschuwing: Het uitschakelen van de aardingsrelais op “120/240V”-modellen (fasesplitsingmodellen) zal de L2-output van de omvormer ontkoppelen.
 3. Om te zorgen voor een lang batterijleven moet deze waarde ingesteld worden in overeenstemming met de specificaties van uw batterijproducent.
 4. Om snelle fluctuatie tussen uitschakeling en opstart te beletten, wordt het aanbevolen dat deze waarde minstens één volt hoger ingesteld wordt dan de lage batterij-uitschakelingsstroom.
 5. DC-input laag pre-alarm Met deze instelling kan men het niveau bepalen waarbij de aanduiding Lage batterij pre-alarm start. Merk op dat in feite de parameter, die veranderd wordt, een offset-stroom is gerelateerd aan het DC-input laag herstartniveau dat op zijn beurt gerelateerd is aan het DC input laag uitschakelingsniveau. Het resultaat hiervan is dat, bij het wijzigen van ofwel DC-input lage herstart en DC-input lage uitschakeling, dit “DC-input laag pre-alarm” niveau ook wijzigt!
 6. Wanneer een kortsluiting ontdekt wordt, zal het toestel niet automatisch herstarten, in tegenstelling tot andere overbelastingsomstandigheden.
 7. Wanneer het systeem verbruikers heeft met hoge toevloedkenmerken (zoals microgolfovens en airconditioning), deactiveer dan AES om hen te beletten te traag in te schakelen en overbelasting te veroorzaken.
 8. Gebruik PowerAssist om te beletten dat een externe AC-input stroomonderbreker uitschakelt door overmatig elektrisch vermogen. Wanneer het elektrisch vermogen de AC-input stroomlimiet overschrijdt, zal de Multi parallel beginnen omvormeren met de externe AC-toevoer en zal de extra benodigde stroom leveren. Opmerking: Wanneer PowerAssist ingeschakeld is, is er een minimum AC-input stroomlimiet, afhankelijk van het toesteltype. Het instellen van een lager limiet dan dit zal resulteren in de minimum limiet. Merk op dat in een parallel systeem deze limiet per toestel is!
 9. Deze waarde staat normaal ingesteld op 2. Dit is een veilige waarde omdat elke kleine piek door de omvormer gecompenseerd zal worden en het overdadige vermogen zal de input-stroomkringbescherming niet overbelasten. Wees zeer voorzichtig met deze instelling en wijzig het enkel eens u zorgvuldig de mogelijk negatieve aspecten van dit te doen beschouwd heeft!
 10. Wanneer de Multi ingesteld is om Laadstatus ingeschakeld te hebben, kan u dit kenmerk gebruiken om het uit te schakelen wanneer het het ingestelde niveau bereikt. Dit kan nuttig zijn op systemen waar batterijstroom geen goede indicatie geeft van batterijniveau.

Acculaderinstellingen

De acculaderpagina bevat alle instellingen die gerelateerd zijn aan de acculader. Voor het gemak staat er ook een oplaadgrafiek op deze pagina. Deze grafiek wijzigt wanneer de opslagmodus gewijzigd wordt of wanneer een andere oplaadgrafiek gekozen wordt.

alt-text

 1. Om de acculaderfunctie in te schakelen/uit te schakelen
 2. Zwakke AC-input optie
 3. Stop na overdadige bulk (bescherming tegen overbelasting)
 4. Lithium-batterij (zal batterijwizard starten)
 5. Om opslagmodus in te schakelen/uit te schakelen
 6. Speciale oplaadgrafiek voor tractiebatterijen
 7. Selecteer werking oplaadgrafiek
 8. Manuele instellingen voor opladen batterij
 9. Druppellaadspanning
 10. Oplaadstroomlimiet in DC Amps
 11. Om vooraf geprogrammeerd batterijtype in te stellen
 12. Absorptietijd
 13. Gebruik deze instelling om de interval tussen herhaalde absorpties te specificeren.
 14. Wanneer de oplaadgrafiek vast is, wordt deze instelling gebruikt om de absorptietijd te bepalen.

Verklaring

 1. De omvormer- en assistfuncties van de Multi zullen blijven werken, maar het zal niet langer opladen; de oplaadstroom is bijgevolg nul!
 2. Wanneer de kwaliteit van de toevoer-spanningsvorm minder is dan de acculader verwacht, zal het diens output verminderen om ervoor te zorgen dat de COS phi (verschil tussen stroomsterkte/stroomfases) aanvaardbaar blijft. Deze bescherming kan uitgeschakeld worden voor lage capaciteit of slecht geregelde vermogenstoevoer.
 3. Wanneer de absorptiestroom na 10 uur niet bereikt werd, kan de batterij defect zijn en zal de acculader voor veiligheidsredenen uitschakelen.
 4. Deze instelling zal de lithium-batterijopties en -wizard starten, afhankelijk van de configuratie van uw lithium-batterij en raadgevingen van de producenten moet u wellicht ook extra instellingen aanpassen.
 5. Met dit kenmerk geactiveerd zal de oplaadspanning, na 24 uur druppelladen, verlaagd zijn onder de druppelladerspanning om optimale bescherming van de batterij tegen overbelasting te bieden; laadstroom zal regelmatig blijven toegediend worden om te compenseren voor zelf-afvoer. Dit is de restspanning wanneer de batterij volledig opgeladen is.
 6. Voor optimaal opladen vereisen speciale tractiebatterijen een vaste oplaadstroomfase, bovenop een stroomgrafiek. Let er op dat dit vaak resulteert in een hogere laadstroom, die beschadigend kan zijn voor vaste boordklanten!
 7. Selecteer onder normale omstandigheden steeds de adaptieve modus. Wanneer de balans tussen de acculader en de batterij niet ideaal is, kan het beter zijn om de vaste modus te kiezen, zoniet zal de spanning te snel of te traag stijgen en als resultaat kan de batterij overladen of onvoldoende geladen zijn.
 8. Gebruik deze instelling om de Absorptiespanning te specificeren. Absorptie is de oplaadfase waar de batterij gehouden wordt bij voortdurende doelspanning met variabele stroom.
 9. Gebruik deze instelling om druppelladerstroom te specificeren. Druppelladerstadium is verlaagde stroom van absorptie, gebruikt om stroom binnen te druppelen om opladen batterij te beëindigen zonder overmatige hitte of gassen te creëren.
 10. Oplaadstroom. Gebruik deze instelling om de stroom te specificeren waarmee de batterij opgeladen wordt tijdens de bulkfase. Merk op dat de eigenlijke oplaadstroom ook afhangt van andere omstandigheden. Bijgevolg is het mogelijk dat de eigenlijke oplaadstroom lager is dan deze instelling. Dit kan, onder andere, afhangen van een lage AC-input stroombeperking in combinatie met een hoog elektrisch vermogen; hoge omgevingstemperatuur; te hoge rimpelspanning vanwege incorrecte bekabeling. Voor loodbatterijen moet de oplaadstroom ongeveer 10 tot 20% van de batterijcapaciteit bedragen. Houd eveneens het DC-verbruik, dat in het systeem verwacht wordt, in gedachten.
 11. VEConfigure is vooraf geprogrammeerd met voorgeschreven oplaadprofielen voor verschillende batterijtypes die makkelijk in het menu geselecteerd kunnen worden.
 12. Met deze instelling kan men de duur van de herhaalde absorptie „pulsen” specificeren.
 13. Gebruik deze instelling om de interval tussen herhaalde absorpties te specificeren.
 14. Maximale Absorptietijd. Wanneer de oplaadgrafiek vast is, wordt deze instelling gebruikt om de absorptietijd te bepalen. In alle andere gevallen bepaalt deze instelling de maximale absorptietijd. Zie ook instellingen acculader.

Virtueel Schakelbord

alt-text

Het virtuele schakelbord werkt exact zoals het normale Digitale Multi Bedieningspaneel. Bij gebruik voor de eerste maal kan het noodzakelijk zijn de Multi in- en uit te schakelen voordat het zal reageren op de interface.

Klik, om het te sluiten, op de “schroefkop” bovenaan rechts.

Virtuele omschakeling

Het is mogelijk VS te gebruiken, ofwel om de multifunctie-relais (een fysieke set van omschakelingscontacten) te regelen of om de werking van de feedbackrelais te regelen. De multifunctie-relais kan gebruikt worden voor alarm- of regelingssignalen waarbij het regelen van de feedbackrelais wenselijk kan zijn voor vermogenbeheer in alternatieve energietoepassingen.

 1. De staat is actief wanneer de tijdinstelling voor een staat 0 of hoger bedraagt; wanneer ingesteld op -1 wordt de staat genegeerd.
 2. Een tijdinstelling van 0 duidt er op dat er geen tijdvertraging vóór de reactie is.
 3. Opgelet: activatie “aan” een staat heeft voorrang op uitschakeling “uit” van een staat.
 4. Bovenop een alarmstaat is het ook mogelijk een Pre-alarm staat in te stellen. Een pre-alarm staat u toe te reageren op buitensporige stroom- of temperatuuromstandigheden, bijvoorbeeld voordat het toestel uitgeschakeld wordt ( zoals het geval is bij een normaal alarm).

alt-text

alt-text

alt-text

alt-text

Voorbeeld

 • Om een Multi te configureren om een alarm te voorzien via een spanningsvrije relais of om een generator te starten wanneer de batterijspanning te laag wordt en/of het
 • geleverd vermogen te groot is, moeten de volgende instellingen gemaakt worden.
 • Tab [Usage] Selecteren [Gebruik VS om de multifunctionele schakelaar te bedienen].
 • Tab [ON] Instellen [Wanneer Udc lager is dan] op 0 en stel de gewenste lagere stroomlimiet in.
 • Instellen [Bij belasting hoger dan] op 0 en stel het gewenste vermogensniveau in.
 • Tab [OFF] Instellen [Wanneer geen VS ON-voorwaarde voor] naar 0.
 • Kies [Verzend instellingen] om de informatie te verzenden naar het Victron-toestel.
 • (Opmerking: In plaats van de tijd op 0 in te stellen, kan u ook een looptijd kiezen).

Voorbeeld programmering

Soms is het handig dat de Multi of omvormer een signaal verzendt naar een generator om het toe te staan automatisch te starten. Een praktisch voorbeeld wordt hieronder getoond om te tonen hoe dit geprogrammeerd kan worden. Stel u voor dat de Multi via de multifunctie spanningsvrije relais met de generator verbonden is. De omstandigheden, waaronder de generator in dit voorbeeld werkt, zijn de volgende:

 1. start generator wanneer het elektrisch vermogen 1000 Watt overschrijdt
 2. start generator wanneer de batterijspanning onder 11,75 V valt
 3. start generator wanneer de rimpelspanning te hoog wordt
 4. de generator moet minstens 30 minuten draaien nadat deze gestart werd

Opstart

Om de gewenste omstandigheden in te stellen, moet de tijd gewijzigd worden van -1 (fout=niet actief) naar 0 seconden of hoger (waarde hoger dan 0 is de reactievertraging!) Bijgevolg moet in dit voorbeeld [Bij belasting hoger dan]/[Wanneer Udc lager is dan]/[Udc rimpel vooralarm] alles ingesteld worden op 0 of hoger (kies alarm niet omdat dit zal veroorzaken dat de Multi uitgeschakeld wordt voordat de generator gestart wordt)!

Uitschakeling

Om ervoor te zorgen dat de generator uitschakelt wanneer de AAN-staat niet langer aanwezig is, kan u eenvoudigweg de instelling gebruiken [wanneer er geen VS ON-conditie is voor] en de waarde wijzigen van -1 tot 0 of hoger. Dit belet conflicten tussen de aan- en uit-staten. Omschakelingsopties Om ervoor te zorgen dat de generator niet onmiddellijk uitgeschakeld wordt nadat deze gestart wordt, kan een minimale omschakelingstijd van, bijvoorbeeld, 30 minuten geselecteerd worden in de [VS-opties] tab.

Negeren AC-input met Virtuele Omschakeling

alt-text

Assistants

Via Assistenten hebben hier een eigen handleiding - https://www.victronenergy.com/live/assistants:start

alt-text

VEConfigure op afstand

Via VEConfigure Remotely hebben hier een eigen handleiding - https://www.victronenergy.com/live/vrm_portal:remote-veconfigure

alt-text

Firmware-updates

Firmware-updates vormen een gerelateerd onderwerp en werden behandeld hier.

Opstellen van verdeelde, driefasige en parallelle systemen

Bekijk dit specifieke Parallel en drie fasen VE.Bus-systeemdocumentatie.

Probleemoplossend

Ik heb verbindingsproblemen

Probeer, wanneer u problemen ondervindt met verbinding maken met een VE.bus-toestel via een laptop en een MK3-USB adapter, de volgende probleemoplossende stappen om te helpen het probleem te isoleren.

 1. Zorg ervoor dat het toestel met een voeding verbonden is en ingeschakeld is
 2. Installeer of Update de USB-stuurprogramma's op uw computer en controleer toestelbeheerder om FTDI-toestel te zien in USB- of Seriële Verbindingen.
 3. Test de kabel met een kabeltester en/of probeer een andere. Er kan een verschil in pinregeling zijn in enkele netwerkkabels. De vereiste kabel is een rechtdoor kabel, geen overlappende.

alt-text

Bekijk of de MK3-USB werkt met een GX-toestel.

Wanneer u een GX-toestel ter beschikking heeft; u kan het gebruiken om de MK3-USB te testen.

 1. Zorg ervoor dat GX-toestel v2.23 of later draait;
 2. De Multi moet ontkoppeld worden van de VE.Bus-poort van het GX-toestel.
 3. Verbind de MK3 USB-plug met het USB-contact van de GX.
 4. Verbind de Multi met de MK3 met een netwerkkabel.
 5. De Multi moet verschijnen op het GX-toestel.

Wanneer dit alles niet werkt; de MK3 kan defect zijn, contacteer uw verdeler.

Ik ondervind problemen met instellingen en zou opnieuw willen beginnen

U kan het toestel resetten naar de fabrieksinstellingen. Selecteer in het [Defaults] menu [Zet alle instellingen op standaard] en [Verzend instellingen] om het toestel te herstellen naar de standaard fabrieksinstellingen.

Nog steeds problemen?

Contacteer, wanneer u extra vragen of commentaren heeft na het lezen van dit document, uw Victron-verdeler die opgeleid werd in het gebruik van deze software en die een gekende goede testconfiguratie heeft.

U kan ook andere Victron-gebruikers om hulp vragen via de [Victron Community] (http://community.victronenergy.com).

Eerdere versies van VEConfigure zijn gedocumenteerd in deze oudere handleiding.

Laatst bijgewerkt: 1-7-2019 14:25:12